Privacy en cookie beleid

Speelplan B.V., gevestigd aan Transistorstraat 53-b te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Speelplan B.V.
Transistorstraat 53-b
1322 CK Almere
+31 36 523 61 27
https://www.speeltuinbouwer.nl
C. Kruis is de functionaris gegevensbescherming van Speelplan B.V. Zij is te bereiken via info@speelplan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speeltuinbouwer.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Schermnaam
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Website
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Speeltuinbouwer.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze dienst is erop gericht om kinderen een platform te bieden om inspraak in hun speelomgeving te hebben. Wij zijn alleen actief op uitnodiging van onze opdrachtgever, in veel gevallen een gemeente.
  Als je er van overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van de ouder persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@speelplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speeltuinbouwer.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen e-mailen naar aanleiding van de inzending die jij via onze website hebt ingediend

Geautomatiseerde besluitvorming

Speeltuinbouwer.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Speelplan B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Speeltuinbouwer.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens:

 • Inzendingen via de website
  Wij bewaren de informatie gedurende het lopende project met onze opdrachtgever. Na afronding van het project worden de gegevens niet langer bewaard.
 • Google Analytics
  De informatie wordt 26 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Speeltuinbouwer.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De gegevens die Speeltuinbouwer.nl ontvangt worden beheerd / opgeslagen d.m.v.:
Interparts
De website van Speeltuinbouwer.nl wordt gehost bij Interparts.
Opdrachtgevers
Voor de rapportage naar onze opdrachtgever toe gebruiken wij slechts alleen jouw schermnaam. Jouw emailadres wordt standaard niet gedeeld met onze opdrachtgever. De communicatie tussen Speeltuinbouwer.nl en jou als gebruiker vindt plaats door Speelplan B.V.. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer wij jou willen uitnodigen voor een bijeenkomst, kunnen jouw gegevens gedeeld worden met onze opdrachtgever.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Speeltuinbouwer.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Speeltuinbouwer.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Wij plaatsen cookies van Google Analytics die jouw surfgedrag bijhouden in de vorm van website statistieken. De bewaartermijn voor de cookies is 26 maanden.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geÔnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Speeltuinbouwer.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@speelplan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Speeltuinbouwer.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speeltuinbouwer.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@speelplan.nl
Privacy beleid van derden
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Speeltuinbouwer.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website raad gepleegd te worden.
Klacht indienen
Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Speeltuinbouwer.nl niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Speelplan B.V..